Etätyö jatkuu yrityksissä

13.8.2020

Yrittäjägallup: Yritysten tilanne parantunut selvästi, etätöitä aiotaan jatkaa laajalti pysyvästi


Koronaviruksen aiheuttama kriisi yrityksissä lieveni selvästi kesän aikana, mutta yrittäjät pelkäävät toista aaltoa, kertoo tuore Yrittäjägallup. 

– On ensiarvoisen tärkeää saada suojaus, testaus ja jäljitys toimimaan nopeasti ja kattavasti, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi. – Yksityiset yritykset pitää valjastaa laajalti testioperaatioon.

Yritysten tilanne on parantunut kesän aikana laajalla rintamalla. Tämä näkyy hyvin Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemän kyselyn tuloksissa eri näkökulmista. Nyt 65 prosenttia yrityksistä kertoo kärsineensä koronakriisistä, kun toukokuussa näin vastasi 73 ja huhtikuussa 76 prosenttia yrityksistä.

– Syksy on kuitenkin isojen pilvien peitossa. Pelätään toista aaltoa, Pentikäinen sanoi.


Olennaista on saada testaus ja jäljitys toimimaan nopeasti ja kattavasti. Se edellyttää yksityisten yritysten laajaa hyödyntämistä.

– Näyttää, että yrityksiä hyljeksitään ideologisista syistä. Se on järjetöntä ja anteeksiantamatonta.

Entistä useampi yrittäjä on varma siitä, että yritys selviytyy koronakriisistä. Huhtikuun alussa 45 prosenttia oli varma selviytymisestä, nyt osuus on 60 prosenttia.

Konkurssiuhkaa kokee yrittäjistä viisi prosenttia ja toiminnan lopettamista pohtii yhdeksän prosenttia yrittäjistä. Vielä huhtikuussa konkurssiuhka oli kymmenellä prosentilla ja lopettamista pohti kaksitoista prosenttia.

Yrittäjät on seurannut Yrittäjägallupilla yritysten tilannetta maaliskuusta alkaen. Koronakriisin vaikutuksia tutkittiin nyt viidennen kerran. 


Tuen tarve on vähentynyt. 39 prosenttia yrityksistä kertoo tarvitsevansa suoraa tukea. Kriisin alkuvaiheissa näin vastasi 48 prosenttia.

– Jos toinen aalto tulee, tarvitaan korjattuja tukitoimia. Nyt haussa oleva kustannustuki ei ole onnistunut. Rima on laitettu liian korkealle. Kustannustuen kriteerit pitää uudistaa, jos tukimuoto tarvitaan uudelleen, Pentikäinen arvioi.

- Myös yksinyrittäjätukea pitää jatkaa, jos tulee toinen aalto.


Etätöitä on tehty yli puolessa yrityksistä – työtyytyväisyys on lisääntynyt. 59 prosentissa yrityksistä on tehty koronakriisin aikana etätöitä. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä etätöitä on gallupin mukaan tehnyt noin 300 000–350 000 henkilöä.

– Se on noin neljännes yksityisen sektorin työvoimasta, joten määrä on merkittävä, Pentikäinen huomautti.

Toimialoista etätöitä on tehty eniten palveluissa (68 %). Alueelliset erot etätyön tekemisessä ovat isot: Pääkaupunkiseudulla etätöitä tehtiin 76 prosentissa yrityksistä, mutta Itä- ja Pohjois-Suomessa 51 prosentissa yrityksistä.

Etätöitä on määrä jatkaa laajalti myös kesän jälkeen. 49 prosenttia vastaajista kertoo, että etätöitä jatketaan syksyllä heidän yrityksissään.

– On kiinnostavaa, että työtyytyväisyys on etätyön myötä selvästi enemmän lisääntynyt kuin vähentynyt, Pentikäinen kommentoi. 


Monipaikkaisen työn aikoo ottaa käyttöön 30 prosenttia yrityksistä. Koronakriisi näyttää lisäävän pysyvällä tavalla monipaikkaista työskentelyä. Sitä aiotaan jatkaa pysyvästi 30 prosentissa yrityksistä.

– Yrittäjägallup osoittaa, että korona muuttaa pysyvästi työelämää. Monipaikkainen työ lisääntyy merkittävästi. Lähes 100 000 yritystä aikoo lisätä sitä pysyvästi, Pentikäinen sanoi.

– Tämä on radikaali muutos työelämässä ja vaikuttaa paljon - niin toimistotilojen tarpeeseen, työn itsenäisyyteen kuin yksityisten ja julkisten palveluiden kysyntään paikkakunnilla, joilla on paljon vapaa-ajan asuntoja. Monipaikkatyö kasvaa erityisesti palvelualoilla ja pääkaupunkiseudulla.


Näin kysyttiin

  • Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.
  • Kyselyyn vastasi 1034 pk-yrityksen edustajaa. 
  • Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta.
  • Otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä.
  • Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. 
  • Tiedot kerättiin 30.7.–10.8.2020.