Hallitus unohtaa yksityisen sektorin sote-työntekijät

24.9.2020

Hallitus unohtaa sote-yritykset ja niiden työntekijät esitysluonnoksessaan.


Helsinki

Tiedote

– Suurin ongelma sote-esitysluonnoksessa on se, että esitys käytännössä unohtaa sosiaali- ja terveyspalveluyritysten ja niiden työntekijöiden tekemän työn merkityksen ja kehittämisen. Suomessa toimii yli 18 000 sote-yritystä. Niissä on töissä 80 000 henkilöä, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala muistuttaa.

– Hallituksen esitysluonnokset sote- ja pelastustuomen uudistuksesta keskittyvät julkisen palvelutuotannon ja sen rahoittamisen uudistamiseen, vaikka yrityksillä pitäisi olla entistä tärkeämpi rooli suomalaisten hoidossa ja hoivassa, Kujala ihmettelee.

– Julkisen tuotannon suosiminen johtanee ylikapasiteettiin ja siihen, että pienten palvelutuottajien osaamista ei hyödynnetä. Tämä taas johtaa siihen, että paikallinen monipuolinen palveluverkosto kuihtuu ja palveluiden saatavuus heikkenee erityisesti maaseudulla.

Lausuntoaika esitysluonnoksista päättyy 25.9. Suomen Yrittäjät sekä usea sen alue- ja toimialajärjestöistä ovat jättäneet lausunnon.

– Alan huolesta kertoo sekin, että useat aluejärjestömme, toimialajärjestömme ja jäsenyrityksemme ovat myös jättäneet lausunnon. Kun julkistimme syyskuun alussa lausuntoluonnoksemme, myös monet kunnat ovat kiinnittäneet huomiota esittämiimme ongelmakohtiin, Kujala toteaa.


Maakunnan on tarvittaessa luotava palvelumarkkinat. Esityksestä puuttuu lähes kokonaan tehtävä palvelumarkkinoiden ylläpidosta ja kehittämisestä.

– Esityksessä ei ole juurikaan kannusteita tuottavuuden parantamiseen. Yksi merkittävä ja hyväksi havaittu keino tuottavuuden parantamiseen on lisätä tuottajien välistä kilpailua, Kujala sanoo.

Kujalan mukaan ei riitä, että tuleva maakunta vain kehittää markkinoita. Sen on tarvittaessa luotava markkinat, ylläpidettävä markkinoita, ylläpidettävä aitoa vuoropuhelua ja kehitettävä markkinoita yhdessä yritysten ja järjestöjen kanssa. Tällä päästäisiin myös hillitsemään kustannusten kasvua.


Esityksestä puuttuu myös palvelustrateginen näkemys, jolla ohjattaisiin sitä, mitä palveluntuottamiselta halutaan (esimerkiksi saavutettavuus, odotusajat, paikallisten yritysten mukanaolo, laadun kehittyminen) ja millainen palveluntuottajamarkkina kullakin alueella on.

– Pk-yrittäjyydellä ja paikallisuudella on tärkeä rooli lähipalveluiden turvaajina. Sen pitää näkyä myös sote-maakuntien palvelustrategioissa kustannusten hillitsemiseksi ja hoidon saatavuuden parantamiseksi. Palvelustrategiassa pitää olla paikallisuudelle ja pk-yrittäjyydelle selvä sija, Kujala sanoo.