Yhteiskuntavastuu


Vuonna 1947 perustetun yhdistyksen tarkoituksena on edistää Karhulan ja erityisesti sen keskustan palvelujen tunnettuutta ja menestystä sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajien toimintamahdollisuuksia ja hyvinvointia. Yhdistys edistää jäsentensä ja karhulalaisten yhteisöjen yhteistoimintaa, koulutusta ja virkistystä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys julkaisee vuodesta 1958 lähtien Karhulalainen-nimellä lehteä ja muita medioita sekä järjestää toritapahtumia ja muita toimintansa tarkoitusta edistäviä tilaisuuksia.