Karhulalainen-lehti

Julkaisemme Karhulalainen-lehteä, joka ilmestyy kerran kuukaudessa, ja jaetaan Karhulan, Kotkan, Pyhtään ja Neuvottoman kotitalouksiin.

Liikkeenharjoittajien missio Karhulalainen lehdelle: Karhulalainen on Karhulan, karhulalaisten ihmisten ja karhulalaisten yritysten äänenkannattaja. Lehden tehtävä on olla Karhulan ääni Kotkan seudulla. 

Lehden tavoitteena on omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että Karhula on tulevaisuudessa entistäkin parempi paikka elää, toimia ja yrittää. Inhimillisyys, aktiivinen kulttuuri- ja urheiluelämä sekä yritteliäisyyden tukeminen on Karhulalainen lehden päämääränä.

Karhulalainen  - riippumaton paikallismedia
Karhulan Liikkeenharjoittajat ry:n äänenkannattaja vuodesta 1958, 
riippumaton paikallismedia, joka edistää Karhulan kehitystä.

Karhulan Liikkeenharjoittajat ry

Karhulalainen>⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠