Pyhtää käynnistää kumppanihaun

15.9.2020

Pyhtään kunta hakee kumppania kehittämään Kaunissaaren satamaa.


Siltakylä

Hannu Lehtinen
Kumppanilla kunta tarkoittaa yrityksiä tai investoija, joilla on taloudelliset edellytykset kehittää sataman palveluita. Kaupallinen intressi täytyy olla merkittävä, sillä ennen toimivaa satamaa, Kaunissaareen täytyy investoida merkittävästi. 

Mediassa pian kaksi vuotta näkyvissä ollut saaren aallonmurtajan laajennushanke voidaan sanoa olevan edelleen kesken. Satamassa veden pumppausliike on niin voimakasta, ettei siellä voi olla turvallisesti rantautuneena. 


Loppuvuoden aikana on tarkoitus kartoittaa potentiaaliset kumppanit, joiden kanssa Kaunissaaren satama-alueen kehittäminen voi käynnistyä. Kunta kartoittaa kumppanihaulla nyt kiinnostuneita tahoja ja alustavia ideoita. Asiasta kiinnostuneet kumppanit voivat kartoitusvaiheessa esittää joko alustavia ideoita tai pidemmälle vietyjä suunnitelmia.

Rakentaminen voi pitää sisällään esimerkiksi saunarakennuksen, ravintolan sekä luonnollisesti laiturit vierasvenesataman käyttöön. Ideaalitilanteessa haun myötä löytyy kaupallinen kumppani, joka ottaa kokonaisvastuun satamapalveluiden operoinnista.

–Haussa on yrittäjähenkinen toimija, jolla on taloudelliset mahdollisuudet ja edellytykset, verkostot ja osaaminen kehittää, investoida ja operoida sataman palveluita. Tavoitteena on tehdä Kaunissaaresta Itäisen Suomenlahden houkuttelevin matkailu- ja veneilykohde. Kumppanihaun yhteydessä kysymme myös kiinnostuksen ilmaisseilta tahoilta, ovatko he avoimia verkostoitumaan muiden kiinnostuksena ilmaisseiden tahojen kanssa, kertoi kunnanjohtaja Jouni Eho.

Alueen vuokrasopimuksen pituutta ei ole vielä määritelty, vaan se täsmentyy kumppanihaun yhteydessä ja myöhemmin neuvottelumenettelyssä. 

–Vuokrasopimus tullee olemaan vähintään 20-30 vuotta, referenssinä Lökören satama Pyhtäällä. Haemme Kaunissaareen sitoutunutta kumppania, sanoi tekninen johtaja Janne Kaulio.

Mitä kumppanilta edellytetään? Kuinka yksityiskohtaisia suunnitelmia ja millaista rakentamista, koska tarjotaan rakennusoikeutta?

–Edellytämme kumppanilta osaamista, näkemystä, kokemusta sekä taloudellisia valmiuksia. 
Kartoitamme kumppanihaulla nyt kiinnostuneita tahoja ja kartoitamme alustavia ideoita, totesi Eho.

Asiasta kiinnostuneet kumppanit voivat kartoitusvaiheessa esittää joko alustavia ideoita tai pidemmälle vietyjä suunnitelmia.

Rakentaminen voi pitää sisällään esimerkiksi saunarakennuksen, ravintolan sekä luonnollisesti laiturit vierasvenesataman käyttöön.

Ideaalitilanteessa löytyy kaupallinen kumppani, joka ottaa kokonaisvastuun satamapalveluiden operoinnista. 


Onko museovirastolla sanomista siihen, mitä ja minkälaista Kaunissaareen rakennetaan?
–Kunta edellyttää, että rakentaminen kunnioittaa saaren perinteitä, mutta toki luovuudelle halutaan jättää tilaa.

Kaavassa olevat rakennustapamääräykset ohjaavat myös rakentamista.

Museoviraston kanssa emme ole asiasta vielä keskustelleet.

Onko kunta luopunut nyt itse investoimasta Kaunissaaren sataman kehittämiseen?
–Kunta ei ole luopunut Kaunissaaren sataman kehittämisestä tai investoinneista vaan on sitoutunut viemään loppuun esimerkiksi aallonmurtajan viimeistelyn.

Samoin esimerkiksi kaupallisen liikenteen laituri on sellainen investointi, mihin kunta on sitoutunut, mutta luonnollisesti näistä asioista päättää valtuusto osana talousarvioprosessia.

Yksityiskohtaisemmasta työnjaosta sovitaan neuvottelujen edetessä.


Etsitte toimijoita, joilla on innovatiivisia ja ennakkoluulottomia ideoita, entä kuinka paljon edellytätte rahaa?
–On selvää, että ulkomerellä sijaitsevaan saareen investoiminen edellyttää kumppanilta taloudellisia valmiuksia, osaamista, verkostoja ja kokemusta rahoituspuolelta.

Uskomme, että tällainen kohde tulee vetämään puoleensa intohimoisia veneilystä kiinnostuneita investoreita, joilla kenties on vieläpä tunneside alueeseen. 

Kaunissaari ei yksin riitä kääntämään veneilyliikennettä Itäiselle Suomenlahdelle. Keitä muita olette saanut mukaan kehittämään satamaverkostoa?
–Itäinen Suomenlahti tulee kehittymään investointien ja palvelutason nousun myötä. Pyhtää on ottanut johtavan roolin kehittääkseen kohteita, kuten Kaunissaari, Keihässalmi sekä Versso.

Elinkeinoyhtiö Cursor kehittää Kotkan-Haminan seudun matkailua kokonaisuutena, joka on luonnollisesti avainkumppani. Yhteydet Itä-Uudellemaalle ovat myös tärkeitä, eli Loviisa ja Porvoo ovat tulevaisuudessa tärkeitä kumppaneita saariston helminauhan kehittämisessä.  


Järjestätte tilaisuuden hakijoille 2.10., mitä tuossa tilaisuudessa esitellään? Missä tilaisuus järjestetään?
–Tilaisuus järjestetään kunnanvirastolla ja se on avoin tilaisuus asiasta kiinnostuneille tahoille tulla keskustelemaan asiasta lisää.

Voiko kumppaneita olla useampia vai onko kyseessä kahden kauppakumppanin ja kunnan?
–Kumppanihaun yhteydessä kysymme myös kiinnostuksen ilmaisseilta tahoilta, ovatko he avoimia verkostoitumaan muiden kiinnostuksena ilmaisseiden tahojen kanssa.
Milloin kumppani ratkaistaan?

–Kumppanihaku voidaan ymmärtää markkinakartoituksena. Tämä vaihe kestää arviolta lokakuun loppuun. Tavoitteena on löytää asiasta aidosti kiinnostuneita tahoja, jonka jälkeen loppuvuodesta/alkuvuodesta käynnistetään neuvottelumenettely. Kumppanihaku antaa myös kunnalle hyvät edellytykset valmistautua kilpailutukseen ja määritellä myös tarkemmin lopullisen kumppanin valintaan vaikuttavat lopulliset kriteerit.

Kaunissaaren satamassa on kehitettävää. Kuva: VisitKotka-Hamina